• IV edycja Budżetu Partycypacyjnego
  • Ponad 122 000 mieszkańców
  • 5 000 000 złotych na projekty mieszkańców

Zgłaszanie propozycji projektów przez mieszkańców

Pomysł może zgłaszać każdy mieszkaniec Okręgu Konsultacyjnego, który ukończył 16 lat. Projekty można zgłaszać od 9 stycznia do 20 lutego 2017 r. na specjalnie przygotowanych formularzach.

Dla każdego Okręgu Konsultacyjnego wyznaczono tzw. Punkty Konsultacyjne, w których będzie można uzyskać informacje na temat zasad funkcjonowania budżetu partycypacyjnego w Tychach.

Formularze wniosków w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej razemtychy.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy, w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Barona 30 pok. 209 oraz w Punktach Konsultacyjnych.

Do formularza z propozycją projektu należy dołączyć listę z podpisami 15 osób (mieszkańcy danego okręgu, którzy ukończyli 16 lat) popierających zadanie, mapkę z propozycją lokalizacji oraz zgodę opiekuna prawnego, jeżeli wniosek jest złożony przez osobę niepełnoletnią.

Projekt musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku, tj. w roku 2018.

Jeżeli zadanie ma charakter inwestycyjny, to powinno ono być zlokalizowane na terenie należącym do miasta, lub terenie należącym do miasta i oddanym w użytkowanie wieczyste. Własność terenu można ustalić korzystając z map przygotowanych dla poszczególnych okręgów konsultacyjnych, zamieszczonych na stronie: sit.umtychy.pl oraz pod numerem tel. 32 776 34 55 lub osobiście w biurowcu Balbina Centrum przy ul. Barona 30, pok. 209.

Szacunkowe koszty zadania nie mogą przekroczyć kwoty przeznaczonej na Budżet Partycypacyjny dla danego Okręgu Konsultacyjnego.

Formularz z propozycją projektu można złożyć od 9 stycznia do 20 lutego 2017 r. następujących punktach:

Listownie na adres:

  • Urząd Miasta Tychy, 43-100 Tychy, al. Niepodległości 49 z adnotacją na kopercie „Budżet Partycypacyjny"

Osobiście:

  • w Urzędzie Miasta Tychy w Biurze Obsługi Klienta al. Niepodległości 49
  • w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Barona 30, pok. 209

Mailowo na adres: kontakt@razemtychy.pl

Ładowanie...