• IV edycja Budżetu Partycypacyjnego
  • Ponad 122 000 mieszkańców
  • 5 000 000 złotych na projekty mieszkańców

Zielone podwórka

"Zielone podwórka" to miejski program, mający na celu stworzenie atrakcyjnych dla tyszan terenów zielonych (podwórek osiedlowych i skwerów). Pomysły na zagospodarowanie przestrzeni mogą zgłaszać mieszkańcy - to okazja do poprawy warunków i estetyki otoczenia budynków, polepszenia standardu życia i zaspokojenia ich potrzeb. Ważnym elementem programu jest czynnik integracyjny - przy ocenie zgłoszonych pomysłów jednym z kryteriów jest integracja społeczna sąsiadów - stopień udziału mieszkańców przy realizacji projektu oraz pielęgnacji zieleni po zrealizowaniu zadania.

Na realizację programu przeznaczono 1 000 000 zł z miejskiego budżetu.

 

Zasady

  • projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Tychów, który ukończył 18 rok życia,
  • projekt musi zostać poparty pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców, którzy ukończyli 18 lat,
  • teren, na którym ma być realizowane zadanie musi stanowić własność miasta Tychy i być nieobciążony na rzecz osób trzecich, lub stanowić własność miasta Tychy, oddany  w użytkowanie wieczyste,
  • koszt realizacji zadania nie może przekroczyć 150 000 zł, przy czym min. 60% kosztów projektu musi być przeznaczone na zieleń,
  • oceny formalnej i merytorycznej projektów dokonuje Zespół powołany Zarządzeniem Prezydenta nr 0050/54/17 z dnia 17 lutego 2017 r.

Osoby przygotowujące projekty, mogą skorzystać z pomocy Miejskiego Architekta Krajobrazu w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Termin

Projekty zgłaszać można od 1 do 15 marca 2017 r. w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy al. Niepodległości 49 VIII piętro pok. 803.

Informacja o zwycięskich projektach zostanie podana do publicznej wiadomości.

Kontakt

Projekt koordynowany jest przez Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy
al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
tel. +48 32 776 38 03.

Ładowanie...